Archive for the 'Årsmöten' Category

Verksamhetsberättelse för 2014

Missade du föreningens årsmöte? Här kan du läsa om det händelsrika året 2014.

UPLANDS KONSTFÖRENING 2014

Se även ny styrelse och stadgeändringar under sidan Om föreningen

Årsmöte med föredrag

Onsdag 4 mars, kl 17.30

ÅRSMÖTE

Föredrag: Kl 19.00 efter årsmötesförhandlingarna. Liselotte Forslin, matskribent/stylist, och Ulrika Ekblom, fotograf, driver matbloggen Le Parfait och ger ut kokböcker, berättar om sitt arbete tillsammans. Vi får höra om deras inspirationskällor och hantverket bakom bilderna. Föredraget är öppet för allmänheten.

Plats: Uppsala konstmuseum, Slottet ing EExtra årsmöte 21 januari

Uplands Konstförenings medlemmar kallas till extra årsmöte (ordinarie den 4 mars) den 21 januari kl 16.30, Uppsala konstmuseum, gällande en stadgeändring.

Efter extraårsmötet berättar, exklusivt för föreningens medlemmar, museichef Daniel Werkmäster, Uppsala konstmuseum, om sina tankar om konsten i Uppsala i nutid och framtid.

Kl 18 ger Daniel Werkmäster en personlig visning av aktuella utställningar på Uppsala konstmuseum. Visningen är öppen för allmänheten.

Årsmötet 2014

Under föreningens årsmöte presenterades årsberättelsen för det händelserika  året 2013. Läs den här Verksamhetsberättelse 2013

Synnöve Gahrén omvaldes som ordförande. Ingrid Nilsson och Gunilla Gärdehed avtackades, två styrelsemedlemmar  som arbetat föredömligt för föreningen under många år. Styrelsen fick två nya medlemmar i Eva Löfstrand och Birgitta Brånedal Sund.

Efter årsmötet berättade Anna Ehn, intendent för offentlig konst, Kulturkontoret, Uppsala kommun, om utmaningar och glädjeämnen då konst ska visas i offentliga miljöer.

Ingrid och Gunilla

Tack ,Ingrid och Gunilla!

Årsmöte 12 mars

Öppet föredrag efter årsmötesförhandlingarna av Anna Enh, intendent för offentlig konst, Kulturkontoret, Uppsala kommun.

”Berika, stärka och förändra”

Uppsala konstmuseum, Slottet ingång E
Möte kl 18.00 och föredrag kl 18.45 (föredraget är öppet för allmänheten)

Se även övriga event i Uplands konstförenings vårprogram 2014

Extra årsmöte onsdagen den 18 april kl. 18.00

Extra årsmöte onsdagen den 18 april kl. 18.00

Vid konstföreningens årsmöte den 21 mars beslutades att göra en ändring i stadgarna enligt nedan. Beslutet ska tas vid två olika tillfällen och det andra tillfället blir vid ett extra årsmöte den 18 april på konstmuseet, innan det sedan tidigare utannonserade föredraget kl.18.

§4 Föreningens syfte

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som utses vid ordinarie årsmöte. Den består av tolv ledamöter. Mandattiden är ett år för ordföranden och för övriga två år med val av fem ledamöter vartannat år och sex vartannat år.

(Ändringen består i att funktionen som suppleant utgår, samtliga ledamöter i styrelsen kallas ordinarie.)

Att årligen inom sig utse en ordinarie ledamot och en suppleant som adjungerad representant i Kulturnämndens museidelegation för Uppsala konstmuseum samt två representanter i Konstsommar.

(Hela attsatsen utgår ur stadgarna eftersom kulturnämndens museidelegation inte finns och Konstsommar har upplösts.)

Missa inte årsmötet på onsdag 21 mars kl 18.00!

Medlemmar i Uplands konstförening kallas härmed till årsmöte på Konstmuseet onsdagen den 21 mars kl. 18.00. Efter årsmötesförhandlingarna föreläser Märit Ehn om konstnären Harald Markson. Föreläsningen är öppen för allmänheten.

 


Vi samarbetar med Studiefrämjandet!

och Uppsala konstmuseum!

Arkiv