ImageProxy.mvc

Föreningen, tillsammans med Uppsala konstmuseum, startade under hösten 2016 volontärverksamhet för museivärdar. Som vänförening vill vi kunna erbjuda medlemmarna ett fördjupat engagemang i museets verksamhet. Museet önskar i sin tur förbättra sin service och öka kvaliteten i konstens tillgängligheten för sina besökare.

Som volontär museivärd får du:

  • en grundläggande utbildning om museet (obligatorisk)
  • information om aktuella utställningar (obligatorisk)
  • tillsammans med museets personal hjälpa besökare tillrätta och förbättra servicen
  • bidra till givande museibesök genom att ge information om den utställda konsten
  • gemenskap med andra volontärer och museets personal
  • sprida kunskap om Uplands konstförening

Volontärerna deltar vid i förväg planerade tider och utan ersättning.

Ansvarig för volontärverksamheten vid Uplands konstförening är är Siv-Britt Ernbrant. De volontärer som började 2016 kommer fortsätta under hösten 2017. Inga nya volontärer tas in just nu.

Frågor om volontärverksamheten ställs till e-post:
konstforeningupland@gmail.se eller tel. 073-2299987

Läs även konstföreningens utskick  Volontärverksamhet vid Uppsala konstmuseum

 

 


Vi samarbetar med Studiefrämjandet!

och Uppsala konstmuseum!

Arkiv


%d bloggare gillar detta: